Bestemmelser/standarder

Vandkvalitet

ISO 6059 Bestemmelse af total hårdhed (kalcium og magnesium) - Titrimetrisk metode med EDTA
ISO 6058 Bestemmelse af kalcium - Titrimetrisk metode med EDTA
EN ISO 9963-1 Bestemmelse af total alkalinitet og composite - Del 1
EN ISO 9963-2 Bestemmelse af alkalitet-karbonat - Del 2
ISO 9297 Bestemmelse af klorider - titrering med sølvnitrat og kromat som indikator (Mohr-metode)
ISO 7393-1 Bestemmelse af frit og totalt klorin - Del 1: Titrimetrisk metode med N,N-dietylfenylen-1,4 diamin
ISO 7393-2 Bestemmelse af frit og totalt klorin - Del 2: Titrimetrisk metode med N,N-dietylfenylen-1,4 diamin
ISO 15705 Bestemmelse af COD - Mikrometode
ISO 6060 Bestemmelse af COD
ISO/CD 25814 Bestemmelse af opløst ilt - Elektrokemisk metode med D.O. probe
ISO/DIS 7887 Kontrol og farvebestemmelse
ISO 7027 Bestemmelse af turbiditet
ISO 10359-1 Bestemmelse af fluorider - Del 1: Elektrokemisk metode med ISE (til drikkevand eller vand med lav forureningsgrad)
ISO 5664 Bestemmelse af ammonium - Metode med destillering og titrimetri
ISO 10523 Bestemmelse af pH
ISO 27888 Bestemmelse af ledningsevne
ISO 11923 Bestemmelse af opslæmmede materialer vha. glasfiberfiltrering