Kjeldahl

Kjeldahl-nitrogenbestemmelser udføres i en række fødevarer. Kjeldahl-metoden kan nedbrydes i tre hovedtrin: nedbrydning, destillation og titrering.

1. Nedbrydning: foretages ved at koge en homogen prøve i koncentreret svovlsyre. Slutresultatet er en ammoniumsulfatopløsning.

2. Destillation: overskydende bund føjes til nedbrydningsproduktet, hvorved ammoniumsaltet omdannes til ammoniak.

3. Titrering: mængden af nitrogen i en prøve kan beregnes ud fra den kvantificerede mængde ammoniak i modtageropløsningen. Ammoniakken indfanges enten med et omhyggeligt målt overskud af en standardiseret syreopløsning (tilbagetitrering) eller en borsyreopløsning (direkte titrering)

Produktudvalg

Nedbrydning

VWR tilbyder forskellige destillationssystemer til forskellige priser, herunder fuldautomatiske systemer inklusiv titrering...

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrering

Fra enkle buretter til fuldt automatiserede, programmerbare titreringssystemer fra Schott and Mettler....

Kjeldahl reagenser, Merck

Målet har været at udvikle katalysatorer til kortere reaktionstider....