Kemisk oxygenforbrug (COD) analyse

Kemisk oxygenforbrug (COD) af vand bestemmes ved dichromatmetoden efter destruktion.

VWR tilbyder 2 løsninger til måling af COD:

  • Hurtig metode
  • Officiel metode

COD hurtig metode, Merck

COD hurtig metode, Merck

En bred vifte af kuvettest for COD, også til prøver med højt chloridindhold, 3 modeller af termoreaktorer, standarder og spektrofotometre.

COD hurtig metode, Hach

COD hurtig metode, Hach

Komplette systemer til COD-analyse, højt udvalg af fremstillede COD-reagenser (ingen fortynding af prøven er nødvendig), en reaktor og spektrofotometre.

COD Officiel metode

COD Officiel metode

Prøven mineraliseres først i en manuel eller automatisk fordøjelsesenhed med tilstrækkelige reagenser.