BOD måling/respiration

Biological Oxygen Demand (biologisk iltkrav) - BOD - er vigtig måling af kvalitet inden for forvaltning af vandresurser. VWR tilbyder produkter til forskellige metoder, der er tilgængelige.

BOD-inkubatorer

Alle BOD-metoder kræver, at prøver opbevares ved 20 °C (68 °F) i 5 dage. VWR tilbyder et bredt udvalg af temperaturstyrede inkubatorer

Respiration BOD: BOD-selvtest

En reduktion af ilt resulterer i en defineret trykforskel, som måles af en tryksensor. Praktisk og nem at udføre!

BOD-fortynding

BOD-måling i henhold til EN 1899...

BOD-fotometrisk metode

BOD-testen er en fotometrisk celletest fra Merck...