BOD-fortynding

BOD-måling, normaliseret metode i henhold til EN 1899-1 og DI EN 1899-2, officiel EPA-metode.

  • Simpel prøvehåndtering
  • Automatisk BOD-beregning
  • EPA-godkendt

Selvomrørende iltmåler StirrOx® G til iltbestemmelse i Karlsruhe-flasker giver:

  • Konstant flow for høj reproducerbarhed
  • Nulpunktskalibrering ikke nødvendig
  • Klar til øjeblikkelig måling