Miljøtestløsninger for luft, vand og jord

Miljøbeskyttelse er alles ansvar.

Den hurtige vækst i offentlig bevidsthed, forståelse og bekymring for miljøbeskyttelse betyder at myndighederne skærper regulativerne konstant. Overvågning af emissioner i vand, land og luft er nøgletemaer i alle brancher!

Fra prøvetagning til resultater!

Tidligere blev analyser udført på små laboratorier tæt på prøvetagningsstedet. Nu analyseres de fleste prøver i laboratorier er er opført til formålet og udstyret med de mest moderne instrumenter, hvilket gør prøvetagning, og den korrekte transport af prøver, yderst vigtig.

Mobilt analytisk udstyr leverer en kvantitativ screening så kun kritiske prøver skal indsendes til fuld laboratorieevaluering. Analyser på stedet har også den fordel, at de udføres i realtid, så de kan levere et tidsaktuelt billede af et miljøsystem.

Simple visuelle analyseteknikker som strips og kemiske kits med farvekort er ideelle til at levere en anslået ide om niveauet af et specifikt parameter og er ekstremt økonomiske.

Avantor tilbyder alt hvad du har brug for, fra prøvetagning til analyse, uanset om det sker i marken eller på speciallaboratoriet, uanset om det drejer sig om vand eller spildevand, luft eller jord.

Kontakt vores specialister hvis du har brug for rådgivning om specielle applikationer!

Prøvetagning

I dette afsnit finder du prøvetagningssystemer for luft, vand og jord, samt beholdere, poser og flasker for korrekt transport af din prøve.

Prøvetagningsværktøjer

Uanset om du har brug for at undersøge sporer, pollen eller anden kontaminering i luft, alle kemiske parametre i vand eller jord, finder du et egnet prøvetagningsværktøj hos Avantor.

Prøvetagningsbeholdere

Uanset om du leder efter poser, beholdere eller flasker med eller uden natrium thiosulfat, uanset om de skal være små eller store, bør du se hvad det udvidede Avantor sortiment kan tilbyde!

Prøveforberedelse

En perfekt analyse starter med en perfekt prøveforberedelse. Hvis resultatet er kritisk, skal værktøjer og kemikalier udvælges omhyggeligt.

Filtrering af miljøprøver

Avantor tilbyder specifikke produkter af forskellige mærker, som Pall eller Whatman, for koncentrering eller rensning af prøve inden analyse. Forbered din prøve med der rette filtersystem for din applikation!

Udtagning - udvaskning - blanding - formaling

Avantor byder på et stort udvalg af møller, homogenisatorer og omrørere. Vi har vendeapparater for udvaskningsprocesser, der ofte anvendes ved miljøprøver.
Du kan også finde alt hvad du har brug for til Soxhlet ekstraktion, fra rørfiltre til ekstraktorer og automatiske ekstraktionssystemer.

Foraskning - optagelse - destillation

Uanset om du ønsker at fastlægge et estimat af ikke-flygtige uorganiske elementer i en prøve ved foraskning, eller du har behov for at forberede en prøve til Kjeldahl analyse med et fordøjelseskammer, kjeltabs, et destillationssystem og de nødvendige kemikalier, så har vi det hele!

Andre arbejdsgange ved prøveforberedelse

Vi kombinerer alle muligheder for arbejdsgange der anvendes i prøveforberedelse, fra nemme forbrugsvarer til kemikalier og højkvalitets produkter. Find alt, hvad du skal bruge...

Prøveanalyse

Uanset om du har brug for at analysere din prøve i marken, på et lille laboratorium eller i et veludstyret laboratorium, finder du hvad du har brug for hos Avantor.

Kemisk analyse

Oplev hurtig analyse af parametre fra aluminium til zink, med mange applikationer fra Merck, Hach og andre leverandører. Eller se Merck’s miljøanalyser for vand,luft og jord, hvor du finder alle produkter du har brug for til en højkvalitets analyse ved brug af produkter fra Merck. Har du brug for at fastlægge BOD ved opløsning eller respiration, eller har du brug for at teste bionedbrydelighed? Dette og meget mere ....

Elektrokemisk analyse

Alt hvad du skal vide om måling af pH, opløst oxygen, ledeevne, redox og titrering med videoer der leverer teknisk information, og links til alle de vigtigste mærker, for grundlæggende applikationer i marken til high-end målere med dataadministration for fremtiden.

Yderligere information

Fysisk analyse

Et udvalg af teknikker til fastlæggelse af graden af kontaminering i vand med mere...

Mikrobiologi

Har du brug for at vide om slam stadig er aktiv? Eller ønsker du at kontrollere den mikrobielle kvalitet af vand? Find havd du har brug for på vores sider for mikrobiologi og mikroskopi!

Yderligere information

Standarder og certificerede referenceløsninger

Brug af klargjorte standarder og referencematerialer giver tillid til analyseresultaterne og fjerner besværet med at foretage og validere dem på laboratoriet. Brug denne funktion når du leder efter en specifik miljøstandard.

Sikkerhed og opbevaring

Løsninger til beskyttelse af dine medarbejdere og en sikker arbejdsplads.

Fra personlige værnemidler til førstehjælpsløsninger, fra gasdetektering til skilte, også kemisk sikre opbevaringsskabe for sikring af farlige prøver, kontrol af udslip, affaldsbortskaffelse og rengøringsmidler.

Kontakt os