Spild

Hvis der, trods alle sikkerhedsforanstaltninger, forekommer spild under produktion eller transport, skal fjernelse og bortskaffelse af det spildte cytotoksiske materiale udelukkende udføres af specialuddannet personale. Udstyr til håndtering af spild bør være til rådighed overalt, hvor cytotoksiske lægemidler opbevares, transporteres, håndteres og forvaltes.

Produktudvalg