Løsninger til produktion af cytotoksiske lægemidler

Produktion af cytotoksiske lægemidler:

Et særligt ansvar for produktet, medarbejderen og patienten!

Produkter, serviceydelser og løsninger til produktion af cytotoksiske lægemidler

Produktion af cytotoksiske lægemidler indtager en særstilling i fremstilling af medicin, da de produceres individuelt til den enkelte patient i henhold til formuleringen (som regel parenteral) og under aseptiske forhold. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod at beskytte produktet og personalet, og produktionskravene er meget høje.

I de senere år er der er gjort meget for at forbedre kvaliteten i produktionen. Derfor er der blevet fastlagt nationale og internationale politikker og retningslinjer, og de forskriftsmæssige krav er blevet skærpet i mange europæiske lande.

Årsagen til dette er at minimere risikoen og samtidig forbedre kvaliteten af produktionen og af det færdige produkt, at beskytte medarbejderne og at gavne de alvorligt syge patienter, som disse lægemidler fremstilles til.

I denne proces ser VWR sig selv som din partner for en sikker produktionsproces af høj kvalitet. Vi er meget bevidste om det særlige ansvar, du har i dit job, og vi kender de udfordringer, du møder i at sikre overholdelse, personalets kvalifikationer, valideret produktion og produktets sikkerhed og kvalitet, operatøren og ikke mindst beskyttelse af patienten.

Dine kontaktpersoner hos VWR har mange års konsulenterfaring med steril produktion. De ved, at produktion af hvert eneste cytotoksiske lægemiddel stiller forskellige krav, og de kan give dig kompetent rådgivning om en brugertilpasset levering. På produktområdet kan vi tilbyde ikke blot høj kvalitet - det siger sig selv - men også skræddersyet rådgivning om valg: højere kvalitet og effektivitet samt en leverancer fra en enkelt kilde.

Desuden tilbyder vi serviceydelser, som optimerer og sikrer din arbejdsgang. Disse serviceydelser spænder fra uddannelse af personale til kvalitetssikring og standardisering.