Guide: Sikker rengøring af glasvarer i laboratoriet

Af DWK Life Sciences

Glasvarer til laboratorier har ofte gentagen kontakt til et udvalg af substanser, og hvis man vil sikre at udstyret kan genbruges sikkert, kræver det en robust rengøringsproces.

Effektiv rengøring hjælper også med at forlænge de anvendte produkters driftslevetid og beskytter validiteten af det fremtidige arbejde.

Det at rengøre glasvarer til laboratorier for genbrug refereres ofte til som genbehandling og kan udføres manuelt, ved hjælp af automatiseret vaskeudstyr eller en kombination af begge.

Denne blog giver en oversigt over de vigtigste trin til effektiv genbehandling såvel som generelle tips til sikker rengøring af glasvarer.

Forklaring af genbehandling af glasvarer til laboratorier

En komplet rengørings- eller genbehandlingscyklus består typisk af fire stadier, selv om ikke alle altid er nødvendige.

 1. Indledende rengøring – Dette trin sikrer at man fjerner evt. fastklæbende kontaminering fra overfladerne på glasvarer til laboratorier, om nødvendigt ved brug af proceskemikalier.
 2. Neutralisering – Hvis påkrævet, foretages denne proces for at neutralisere resterne af evt. proceskemikalier, der er anvendt på og i overfladerne på glasvarer til laboratorier under rengøringen. Hvor alkaliske proceskemikalier typisk bruges i rengøringsprocesser, bruges syreholdige kemikalier generelt til neutralisering.
 3. Skylning – Dette trin fjerner evt. resterende opløst/løs kontaminering og de proceskemikalier, der er anvendt på glasvarernes overflade
 4. Desinfektion – Dette stadie er kun påkrævet, hvis sikkerhedsklassificeringen i laboratoriet eller specifikke processer kræver det. Målet med desinfektioner er at reducere antallet at patogene bakterier og aktive vira på overfladerne af glasvarer til laboratorier og, hvis relevant, at reducere kontamineringen til en grad, hvor den accepteres som sikker.


Grundlæggende tips til sikker rengøring af glasvarer i laboratoriet

 1. Uanset om en fuld genbehandling finder sted eller ej, og uanset om den er manuel eller automatiseret, er der nogle tips som kan hjælpe med at sikre at glasvarer til laboratorier og plastbelagte glasvarer rengøres effektivt og sikkert. Her er tolv tips til at hjælpe dig i dit daglige arbejde.
 2. Vaskemaskiner kan bruges til at foretage automatiseret genbehandling. Støttestativer på vaskemaskinen skal være godt vedligeholdte. Støttestængerne skal coates med et slibefrit materiale for at hindre kontakt mellem metal og glas samt ridser.
 3. Til manuel vask må man kun bruge børster med plastkerne, som har bløde og slibefri børster. Bløde, rene svampe eller andre aftørringsmaterialer må gerne bruges. Brug ikke børster eller aftørringsmateriale med slibende rengøringsmidler. Slibesvampe vil ridse glasset og bør ikke bruges.
 4. Inspicer dine glasvarer efter rengøringen, og smid dem ud, hvis de er ridsede, knækkede, revnede eller beskadigede på nogen måde.
 5. Der findes mange rengøringsmidler til glas i handlen. Følg producentens vejledning til brugen af disse produkter, da nogle er ætsende og kan beskadige laboratorieglas.
 6. Organiske opløsningsmidler er acceptable rengøringsmidler, hvis betingelserne tillader det.
 7. Nedsænk ikke plastbelagte glasvarer i længere tidsrum, da det kan forkorte holdbarheden på belægningen. Lad ikke plastbelagte glasvarer stå uvasket hen i længere tidsrum, da det vil gøre rengøringen mere vanskelig.
 8. Anbring ikke metal eller andre hårde genstande, såsom spatler, omrøringsspatler til glas eller børster med metaldele inde i glasvarerne. Det vil ridse glasset og kan forårsage evt. brud og kvæstelser.
 9. Brug ikke kraftige alkaliske produkter og fluorbrintesyre som rengøringsmidler. De opløser glas, kan beskadige glasvarerne og i sidste ende forårsage brud, der kan medføre kvæstelser.
 10. Brug ikke slibende rengøringsmidler, herunder bløde rengøringsmidler, da disse også kan ridse glasset og medføre et evt. brud og kvæstelser, hvis de bruges gentagne gange.
 11. Stik ikke hænderne ind i glasvarer, hvis du bærer smykker, især diamantringe, da de vil ridse indersiden af glasvarerene, hvilket medfører skader, der kan føre til evt. brud og kvæstelser.
 12. Opvarm ikke glasvarer til temperaturer på over 400°C for at udbrænde rester af kulstof. Dette vil medføre en påførsel af permanente belastninger i glasset, som i sidste ende får glasvarerne til at gå i stykker og medfører mulige kvæstelser.
 13. Plastbelagte glasvarer bør ikke rengøres med skrappe kemiske rengøringsmidler. Brug i stedet et slibefrit rensemiddel. Hvis en opvaskemaskine eller tørremaskine bruges, skal man undgå temperaturer på over 110°C (230°C). Slibesvampe og børster anbefales ikke til brug på plastbelagte glasvarer.