Life Science-workflows

Innovative produkter lige fra prøveforberedelse til prøvehåndtering og separation giver sikker identifikation og karakterisering af prøver i dit life science-workflow.

Produktudvalg

MAbPac™ RP LC-kolonner

Til højtydende RP-HPLC og LC/MS-karakterisering af monoklonale antistoffer (MAB), fragmenter, varianter, antistof-lægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.

MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner

Bruges til analyse af monoklonale antistoffer (MAB) og tilhørende varianter med høj opløsning og høj effektivitet. Den unikke ikke-porøse pellikulære resin gør det muligt at adskille mAb-varianter, der afviger så lidt som ét opladet reststof.

MAbPac™ SEC-1-kolonner

Til højopløsningsseparation af monoklonale antistoffer (MAB) analyse, inklusive monomerer, aggregater og Fab- og Fc-fragmenter fra proteolyse.

MAbPac™ HIC-10-kolonner

En silicakolonne med høj opløsning konstrueret til separation af monoklonale antistoffer (MAB) og relaterede biologiske stoffer ved hydrofob interaktion.

MAbPac™ HIC-20 HPLC-kolonner

Bruges til separation af monoklonale antistoffer (MAB), mAb-fragmenter og oxiderede varianter ved hjælp af hydrofob interaktionskromatografi (HIC). Den unikke kemiske sammensætning af denne silicakolonne giver høj opløsning og fremragende selektivitet.

MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-kolonner

Bruges til at adskille monoklonale antistoffer (MAB) og antistof-lægemiddelkonjugater (ADC). Denne kolonne er baseret på hydrofile, ikke-porøse, 5 μm polymerpartikler funktionaliseret med butyl-grupper.

GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner

En højtydende, silica-baseret kromatografikolonne, der opnår mixed-mode-separation vha. en kombination af ladning, isomerstruktur og størrelse.

DNAPac™ RP-kolonner

Opnå overlegen reversed phase oligonukleotid-separationer. Den unikke kemiske sammensætning er udviklet til analyse af oligonukleotider og dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA-fragmenter ved hjælp af LC-UV eller LC-MS.