Størrelseseksklusionskromatografi

SEC-kolonner separerer komponenter i opløsning efter molekylestørrelse, hvor de større molekyler elueres først. Separation opnås vha. den forskelligartede eksklusion eller inklusion af komponenter i pakkematerialets partikler, og ud over separation af særskilte komponenter kan teknikken bruges til at karakterisere polymerers molekylvægtfordeling. Der findes både silica- og polymerbaserede SEC-kolonnetyper.

Gelpermeationskromatografi (GPC) henviser til SEC-separation af organisk opløselige polymerer med et organisk opløsningsmiddel som eluat. Gelfiltreringskromatografi (GFC) henviser til separation af vandopløselige polymerer i vandig eluat.

De vigtigste distribuerede produkter, som er tilgængelige i dit område

Other brands. Click here to request information