Gaskromatografi

Gaskromatografi er en værdifuld analyseteknik, som er i stand til at separere og kvantificere en lang række forskellige prøveblandinger, og giver meget pålidelige resultater over lange tidshorisonter. Teknikken bruges i stor udstrækning inden for fødevare-, miljø- og kemiindustrien og har også bred anvendelighed inden for mange andre områder. Teknikken bruger gas (normalt helium og brint) som bærer af den injicerede prøve, som bringes på gasform ved hjælp af høje temperaturer.

Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide

Avantor® Hichrom GC Brochure

Se vores Avantor® Hichrom GC produkter

Avantor® Hichrom GC kolonne krydsreference guide

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information