Kiral kromatografi

I mange biologiske processer kan aktivitet fra den ene halvdel af et enantiomer-par stå i direkte modsætning til inaktivitet eller endog skadelig aktivitet fra den anden. Med den vellykkede udvikling af kirale stationære fasematerialer (CSP’er) til HPLC og SFC, får vi mulighed for at holde øje med et lægemiddelstofs optiske renhed og dets tilstedeværelse i formuleringer eller biologiske væsker. Yderligere anvendelsesområder findes inden for de agrokemiske og beslægtede industrier. De vigtigste typer af CSP’er omfatter immobiliseret polysaccharid, cellulose- og amylosebundet, "Brush-Type"-proteinbundet, cyclodextrin-inklusion, kroneether, ligandudveksling og netværkspolymerisk.

Oversigt over kirale materialer

De vigtigste distribuerede produkter, som er tilgængelige i dit område

Other brands. Click here to request information