Kemikalier til prøveforberedelse

Forberedelse af prøver er lige så vigtigt som analysen af din prøve. Sørg for at du bruger de rigtige reagenser for at undgå kontaminering af din prøve.

Produktkategorier

ACS og Reag. Ph. EUR opløsningsmidler

Komplet udvalg af opløsningsmidler, der er egnede til flere forskellige analytiske og F&U-applikationer med garanterede specifikationer i overensstemmelse med ACS og Reag PH EUR for de fleste, fås i forskellige emballagestørrelser.

ACS og Reag. Ph. Eur syrer og alkalier

Syrer og alkalier anvendes ofte til forberedelse af prøver, pH-justering eller andre applikationer. Du finder et komplet udvalg af disse produkter i forskellige emballager.

ACS og Reag. Ph. EUR salte

Komplet udvalg af salte i analytisk klasse i overensstemmelse med ACS, Reag. PH EUR for størstedelen.

Reag. Ph. Eur. Standardopløsninger

Til kvalitetskontrol i farmaceutiske virksomheder leveres over 250 standarder og opløsninger i overensstemmelse med den seneste PH EUR-version med et komplet CoA, der sikrer en komplet sporbarhed.

Syrer og opløsningsmidler i plastflasker

Opløsningsmidler og syrer i plastflasker er sikre, praktisk talt brudsikre, miljøvenlige, lette og nemme at håndtere.

Syrer og opløsningsmidler i coatede glasflasker

Denne type ”sikker” emballage er virkelig nyttig til korrosive væsker. PE-coatingen fastholder produktet hvis glasflasken går i stykker.

Ofte stillede spørgsmål

Alle uorganiske salte produceres af uorganiske råmaterialer. Da intet animalsk baseret materiale anvendes til produktion af disse forbindelser kan det antages at de er fri for BSE.

Decahydrater og dodecahydrater såsom natriumcarbonat decahydrat, natriumsulfat eller dinatrium hydrogenfosfat dodecahydrat miste en del af deres krystallisation i vand ved 33 °C. Man kan sige at de smelter i deres eget krystalvand. Det er derfor vigtigt at opbevare og transportere disse forbindelser under kølige betingelser (under 20 °C) hovedsagligt i sommermånederne.

Nogle salte såsom jern (Ii)-sulfat heptahydrat, ammoniumjern (Ii)-sulfat hexahydrat eller tin (II) chlorid dihydrat er potente reduktionsmidler, som skifter til en højere oxidationstilstand ved højere temperaturer eller når de eksponeres over for direkte sollys. Disse produkter skal derfor opbevares under kølige, mørke betingelser (15 °C). Ikke desto mindre er den minimale opbevaringstid for disse produkter begrænset til 1 år, selv under ideelle opbevaringsbetingelser.

Nogle forbindelser er eksplosive og må ikke sælges som tørre substanser med kun blandet med vand. For eksempel ammoniumdichromat (stab. med 0,5 til 3 % vand), ammoniumnitrat (min. 3 % vand ) eller 2,4 dinitrophenol (0,5 ml H2O2/g).

Der findes mange forskellige emballagestørrelser såsom 100, 250, 500, 2500 eller 5000 g. Til nogle produkter findes også 25 kg. Se vores website eller kataloger over kemikalier.

di-natrium hydrogen fosfat (Na2HPO4) er tildelt et dibasisk fosfat, og natrium dihydrogen fosfat (NH2PO4) et monobasisk fosfat.

Ud over ofte anvendte organiske smøremidler findes der også uorganiske smøremidler. Smøreeffekten er baseret på lagstrukturen af disse forbindelser. Almindelige smøremidler består af bornitrid, molybden (Iv)-sulfid eller fint grafitpulver. Disse forbindelser kan bruges både ved lave og højere temperaturer.

Vitrioler er sulfater eller divalente metaller i deres hydrerede, krystallinske form såsom kobber (CuSO4. 5H2O), jern (FeSO4.7H2O) eller zink (ZnSO4.7H2O).

Ammoniumcarbonat er saltet af kulsyre, og ammoniumcarbamat er saltet af carbamidsyre. Ammoniumcarbamat er meget mere stabilt end ammoniumcarbonat og ændrer kun til sidstnævnte i en vandholdig opløsning, som det er tilfældet når man koger det.

Jod er kun en smule opløsligt i vand, hvorimod det opløses med det samme i en koncentreret kaliumiodid opløsning ved at danne komplekser. Opløsningen bør dog kun fortyndes yderligere efter al jod er opløst, og dette skal foregå meget langsomt på trods af tilstedeværelsen af kaliumiodid.

Kaustiske alkalier er en betegnelse, der anvendes til at benævne hydroxiderne i alkaliske metaller. De forekommer i fast form og fremstilles generelt som piller. Alkaliske opløsninger er de vandige versioner af disse hydroxider. De mest almindeligt anvendte kaustiske alkalier og alkaliske opløsninger er natrium og kalium.

Alkaliske opløsninger kan titreres direkte med standardsyrer.

Hvis muligt, og kun hvis det er virkelig nødvendigt, skal du ikke blande andet end fortyndede alkaliske opløsninger med fortyndede syrer, mens du omrører kraftigt. Bær beskyttelseshandsker, briller og heldragt, og arbejd under en hætte. Omrør den alkaliske opløsning meget forsigtigt i syren. Vær særligt opmørksom på alle regler for sikkert arbejde.

Omrør den påkrævede mængde af natriumhydroxid eller kaliumhydroxid piller langsomt og kraftigt i vand ved +20 °C. Bemærk, at det kan genererer en masse varme.

Om nødvendigt kan disse opløsninger fortyndes ved forsigtig omrøring i vand, efterfulgt af neutralisering med saltsyre. Sørg for at bære beskyttelseshandsker og briller og at arbejde under en hætte. Før tømning i en opsamlingsbeholder skal du sørge for at foretage en pH-aflæsning med universelle pH-indikatorstrimler.

Pillerne er opløselige i alkohol og uopløselige i acetone og diethylether.

Karbonater er kun en smule opløselige i natrium- og kaliumhydroxid opløsninger. Jo mere koncentreret opløsningen er, desto lavere er indholdet af karbonat, da karbonater udfældes.

Litteratur

Yderlig ressource