Referencematerialer

De vigtigste drivkræfter inden for alle brancher omfatter de forskellige instrumentale teknikkers øgede formåen i ppb, ppt-områder, og især kravene om verificering af og sporbarhed for resultater. Brug af klargjorte standarder og referencematerialer giver tillid til analyseresultaterne og fjerner besværet med at lave og validere dem på laboratoriet.

VWR Chemicals tilbyder 7 forskellige sortimenter til fysiske målinger: Standarder for farve og UV, standarder for viskositet, standarder for smeltepunkt, standarder for densitet, standarder for refraktivt indeks og COD-standarder.

Et komplet udvalg af AAS, ICP- og ICP MS Standard-sortiment til metalsporstofanalyse.

Alle standarder og referencematerialer vedrørende elektrokemi kontrolleres nu via et kvalitetskontrollaboratorium, som er certificeret i henhold til ISO EN 17025.