Environment

Efterspørgslen og behovet for miljøtest stiger i takt med den øgede regulering, og stiller større krav til bæredygtige naturressourcer og behovet for at forhindre miljøforhold, der skader vores helbred. Uanset om du tester vand, luft eller jord, kan VWR give dig en stærk portefølje af produkter og værktøjer, du kan bruge hver dag. Vi har samlet et stort udvalg af produkter og servicer til dine analyser uanset om du er ude i feltet eller i laboratoriet.

Miljøanalyse med Merck

Organisk eller uorganisk analyse af forurenende stoffer eller forurening i vand, jord eller luft? Merck tilbyder alt hvad du behøver, fra prøveindsamling til kvalitetskontrol i dine miljøtestlaboratorier.

Elektrokemiske produkter

VWR's elektrokemisortiment giver dig alt, hvad du behøver til elektrokemi - fra store førende brands til vores eget VWR Collection!

Prøvetagning

Alt hvad du behøver til prøvetagning...

Prøveforberedelse

Et bredt udvalg af produkter til prøveforberedelse...

Kolorimetri/fotometri

Et stort udvalg af systemer til at måle de forskellige vandelementer...

BOD måling/respiration

Biological Oxygen Demand (biologisk iltkrav) - BOD - er vigtig måling af kvalitet inden for forvaltning af vandresurser...

COD-analyse

VWR tilbyder 2 løsninger til måling af COD...

Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC

Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC er mængden af kulstof, der er bundet i en organisk forbindelse. Den bliver ofte brugt som ikke-specifik indikator for vandkvalitet...

Klor (Frit & Total)

VWR giver forskellige alternativer til at måle frit og total klorin...

Kjeldahl

Kvælstof er et vigtigt parameter til kontrol i vand...

Opslæmmet materiale

VWR tilbyder dig en række produkter til måling af vandkvalitet med udgangspunkt i opslæmmede materialer...

Bestemmelser/standarder

Standarder og normer for vandkvalitet...

Produktudvalg

Bly og kobber

Det nye SA1100 scanningsanalyseapparat repræsenterer et skridt fremad inden for testning af bly og kobber i vand...

Flokkulering

Flokkuleringstestene er designet til et bredt anvendelsesområde, som fx test af effektiviteten af flokkuleringen eller udfældningsmidlerne...

Sedimentering

Test til estimering af mængden af opslæmmede legemer i spildevand...

Udvaskning

Udvaskning er processen, hvor man adskiller en opløselig substans fra en, der er uopløselig...

Turbiditet

Målinger af turbiditet er ekstremt vigtige i kvalitetsovervågning af spildevand, industrivand etc...