Environment

Et stort udvalg af produkter og servicer til fuldstændig vandanalyse på stedet og i laboratoriet

Elektrokemiske produkter

VWR's elektrokemisortiment giver dig alt, hvad du behøver til elektrokemi - fra store førende brands til vores eget VWR Collection!

Prøvetagning

Alt hvad du behøver til prøvetagning...

Prøveforberedelse

Et bredt udvalg af produkter til prøveforberedelse...

Kolorimetri/fotometri

Et stort udvalg af systemer til at måle de forskellige vandelementer...

BOD måling/respiration

Biological Oxygen Demand (biologisk iltkrav) - BOD - er vigtig måling af kvalitet inden for forvaltning af vandresurser...

COD-analyse

VWR tilbyder 2 løsninger til måling af COD...

Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC

Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC er mængden af kulstof, der er bundet i en organisk forbindelse. Den bliver ofte brugt som ikke-specifik indikator for vandkvalitet...

Klor (Frit & Total)

VWR giver forskellige alternativer til at måle frit og total klorin...

Kjeldahl

Kvælstof er et vigtigt parameter til kontrol i vand...

Opslæmmet materiale

VWR tilbyder dig en række produkter til måling af vandkvalitet med udgangspunkt i opslæmmede materialer...

Turbiditet

Målinger af turbiditet er ekstremt vigtige i kvalitetsovervågning, i spildevand, industrivand osv...

Bestemmelser/standarder

Standarder og normer for vandkvalitet...

Produktudvalg

Bly og kobber

Det nye SA1100 scanningsanalyseapparat repræsenterer et skridt fremad inden for testning af bly og kobber i vand...

Flokkulering

Flokkuleringstestene er designet til et bredt anvendelsesområde, som fx test af effektiviteten af flokkuleringen eller udfældningsmidlerne...

Sedimentering

Test til estimering af mængden af opslæmmede legemer i spildevand...

Udvaskning

Udvaskning er processen, hvor man adskiller en opløselig substans fra en, der er uopløselig...

Turbiditet

Målinger af turbiditet er ekstremt vigtige i kvalitetsovervågning af spildevand, industrivand etc...