Kromatografi

Hos VWR tænker vi opløsningsmidler med 100 % renhed, reagenser, kolonner og forbrugsartikler til kromatografi.

Til High Performance Liquid Chromatography (HPLC) har VWR et af de største sortimenter i verden. Det dækker alt fra opløsningsmidler og kolonner til hætteglas, sprøjter og andre produkter, der vises i afsnittet vedrørende specialiseret kromatografi.

Standarder for almindelig brug inden for en lang række anvendelser, herunder uorganiske anioner og kationer, organiske syrer, kulhydrater, aminosyrer, proteiner, fedtsyrer, polysaccharider, polyfosfater, emulgatorer og meget mere.

Gaskromatografi er en vigtig teknik inden for miljø- og drikkevarebranchen, hvor det anvendes til at udskille og identificere forbindelser med højere kogepunkt, som typisk er flygtige eller semiflygtige, fx VOC'er eller POP'er.

Thin Layer Chromatography (TLC) og High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) kaldes ofte for Planar kromatografi. VWR tilbyder et omfattende sortiment af AnalaR NORMAPUR-opløsningsmidler til TLC.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.