Kemikaliesikkerhed i laboratoriet

Når du arbejder med kemikalier, især de sundhedsskadelige, skal sikkerheden være i højsædet. Passende personligt beskyttelsesudstyr er naturligvis obligatorisk, men der er også andre muligheder, du kan overveje for at hjælpe med at holde sikkerheden i top i dit laboratorium:

 • Håndtering af kemikalier - Det kan gøre hele forskellen at vælge produkter, der leveres i sikre beholdere, der er lette at håndtere
 • Vær forberedt på brud eller spild ved at have passende absorberingsmaterialer ved hånden
 • Undgå unødvendige risici ved at bruge sikrere, alternative kemikalier og ved at holde øje med skadelige procesrester
 • Beskyttelse af bordflader og mere sikker dispensering
 • Opbevaring af kemikalier, herunder faremærkning

Derudover har vi inkluderet nogle ofte stillede spørgsmål, som vi håber, du vil finde nyttige, samt information om REACH- og CLP-bestemmelser. Der findes en pakke til download af generelle retningslinjer for sikkerhed og en teknisk vejledning, samt links til vores MSDS-hjemmesides søgefunktion og valgfunktionen for produktlitteratur.

Deltag i quizzen

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Udvalg af sikker emballage

Opløsningsmidler og syrer i plastflasker

AnalaR NORMAPUR® syrer og opløsningsmidler i plastflasker er forsvarligt lavede, praktisk talt brudsikre, miljøvenlige, lette, samt nemme at håndtere.

PE-belagte glasflasker til syrer

Safebreak-flasker er specielt udviklet til syrer. PE-belægningen holder syren tilbage, hvis glasset går itu.

Aluminiumsflasker til HPLC-opløsningsmidler

Aluminiumsbeholdere sikrer høj renhed af opløsningsmidlet og er brudsikre, lette, samt nemme at håndtere.

Sikkerheds-flaskebærere

Farverige og praktiske sikkerhedsbærere til transport af syrer, baser og opløsningsmidler.

Sikre laboratoriekemikalier

Silicageler

Mens silicageler er sikre tørremidler, er dette ikke tilfældet for ældre fugtindikatorer, der i sin tid var inkluderet i gelerne.

Biologisk nedbrydelige rengøringsmidler

LABWASH® Premium koncentrerede rengøringsmidler indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser med høj aktivitet og lavt forbrug. Et simpelt skift til LABWASH® vil sikre dig fremragende rengøring, som er blidere mod dig og mod miljøet.

Miljøvenlige opløsningsmidler

Organisk syntese kan omfatte giftige og kræftfremkaldende stoffer. VWR Chemicals tilbyder mere miljøvenlige opløsningsmidler som alternativ - metyl-2 tetrahydrofuran, 1,3 dioxalan, cyclopentyl-metylether og 1,3 propandiol - for at reducere eksponering.

Vandfrie opløsningsmidler

Et komplet udvalg af opløsningsmidler med høj renhed og ekstremt lavt indhold af vand, specielt fremstillet til fugtfølsomme organiske og bioteknologiske opgaver.

Peroxid-teststrimler

Peroxid-teststrimler bruges til hurtigt at identificere uorganiske peroxider i vandige opløsninger og i organiske opløsningsmidler.

Pereddikesyre-teststrimler

Pereddikesyre-teststrimler bruges til at identificere eventuelle pereddikesyrerester efter desinfektion.

Produkter omkring din sikkerhed

Materialer til spildopsamling

Du vil gerne kunne tilbageholde eventuelle spild eller brud, der opstår, hurtigt og effektivt, så hav altid et udvalg af passende materialer til spildopsamling ved hånden.

Sikkerhedsmærkater

Sikkerhedsmærkater er nyttige, når du laver blandinger, eller hvis du skal transportere prøver. Mærkaterne opfylder bestemmelserne i henhodl til GHS (Globalt harmoniseret system) for kemiske stoffer og blandinger.

Bordbeskyttelse

Produkter til bordbeskyttelse fungerer som en vigtig barriere mellem bordplader og ætsende væsker, opvarmede prøver eller vibrationer fra udstyr.

Ofte stillede spørgsmål

SYRER

1. Hvilke stoffer er uforenelige med din syre?

 • Eddikesyre er uforenelig med krom(iv)oxid, salpetersyre, alkoholer, etylenglykol, perklorsyre, peroxider og permanganater
 • Salpetersyre er uforenelig med eddikesyre, anilin, krom(iv)oxid, hydrogencyanid, hydrogensulfid, brandfarlige væsker og gasser
 • Oxalsyre er uforenelig med sølv og kviksølv
 • Perklorsyre er uforenelig med eddikesyreanhydrid, bismuth og bismuth-legering, alkoholer, papir og træ
 • Svovlsyre er uforenelig med kaliumklorat, kaliumperklorat og kaliumpermanganat

2. Kan jeg bruge citronsyre GPR RECTAPUR® (20273*) til at afsyre kaffemaskiner?

JA! Hvis du vil afsyre en kaffemaskine, skal du opløse så meget krystallinsk syre som muligt i varmt vand (40 til 50 °C). Når opløsningen er afkølet, skal du hælde den om og efterlade evt. ikke-opløst bundfald, for derefter at hælde opløsningen, uden bundfald, i kaffemaskinen. Efter afkalkning skal du skylle kaffemaskinen igennem en eller to gange med vand fra hanen. For at være helt sikker på, at alt citronsyren er væk, kan du teste skyllevandet med en pH-strimmel.


3. Hvordan kan jeg på forsvarlig vis arbejde med flussyre NORMATOM® (83873* eller 85029*)?

Der findes en særlig sikkerhedskombination til opbevaring og dispensering af flussyre:

 • En ekstra-tykvægget flaske
 • Et specialdesignet sikkerhedslåg med forseglimg
 • En særlig dispenser, der kan levere præcis den mængde af syre, du skal bruge, og sikrer, at den sidste dråbe trækkes sikkert tilbage i flasken

4. Håndtering af eksplosionsrisici fra perklorsyre 70 % AnalaR® NORMAPUR® ACS ( 20589*)?

Stærkt koncentreret perklorsyre er ekstremt ætsende, men ikke eksplosiv. Ved normalt tryk kan den opvarmes til kogning over åben ild. Men hvis selv det mindste spor af organisk urenhed er til stede, eller hvis perklorsyre kommer i kontakt med et organisk stof, kan det eksplodere. Derfor er omhyggelig opbevaring og håndtering nødvendig for at forhindre forurening af syren.


5. Hvorfor leverer VWR Chemicals koncentreret salpetersyre i plastflasker med en kortfristet udløbsdato på 2 år?

Efter dette tidsrum vil koncentreret salpetersyre angribe plasten med det resultat, at plastflasken efterhånden bliver skør.


6. Hvordan kan jeg på forsvarlig vis arbejde med meget koncentreret myresyre 100 % AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?

Stærkt koncentreret myresyre nedbrydes langsomt til kulilte og vand. Gasudvikling øger trykket i flasken, hvilket kan få den til at eksplodere. Nedbrydningsreaktionen accelererer ved temperaturer helt ned til 30 °C. Derfor leverer vi myresyre i flasker med specielle skruelåg.


7. Hvorfor leverer VWR Chemicals salpetersyre 99 % (85851*, 85850*) med særligt emballage og særlige lukninger?

Rygende salpetersyre afgiver rødbrune dampe, når den udsættes for lys og varme. Disse dampe medfører, at trykket i beholderen stiger, hvilket under visse omstændigheder kan få den til at eksplodere. VWR Chemicals’ særlige lukning og emballering forhindrer disse sikkerhedsproblemer.


EMBALLERING

8. Hvad er fordelene og ulemperne ved flasker af glas og flasker af HDPE (High Density Polyethylene)?

Foruden den øgede sikkerhed ved HDPE er disse plastflasker nyttige, når du skal bruge mange syrer og/eller tager hensyn til indkøbspris. HDPE-flasker i høj kvalitet sikrer kompatibilitet med vores analysekvalitet med høj grad af renhed (Analar NORMAPUR), og emballagen er billigere og lettere at håndtere end glasflasker. 


9. Hvad er EMBASAFE?

Denne særlige PE-belagte emballage giver optimal beskyttelse i tilfælde af brud på glasvarer, da den holder sammen på emballagen ved eventuelle brud og gør det nemmere at håndtere. Glasset er selvfølgelig fuldt kompatibelt med vores analysekvalitet med høj grad af renhed (Analar® NORMAPUR®) og kan genanvendes på samme måde som en klassisk glasflaske.


10. Hvad er den maksimale opbevaringstid for stoffer i PE-flasker?

Opløsningsmidler: 5 år
Syrer: 2 år


ETIKETTER OG CLP-BESTEMMELSER

11. Hvad er de mindst mulige etiketstørrelser til mærkning af blandinger eller prøver?


12. Hvordan læser man en VWR-etiket?

De nye flersprogede etiketter er designet til at hjælpe dig med at finde de oplysninger, du skal bruge, nemt og hurtigt. De indeholder altid en udløbsdato for uåbnede og korrekt opbevarede produkter og normalt også en plads til at skrive modtagelsesdatoen og/eller hvornår beholderen blev åbnet første gang.

De nye navne er også i overensstemmelse med CLP-kravene. Produkternes garanterede specifikation fremgår af etiketten, hvis pladsen tillader det. Ellers kan de aktuele VWR-specifikationer findes på vwr.com.


13. Hvordan håndteres kemikalier på forsvarlig vis?

Før du håndterer farlige kemikalier, skal du gennemse sikkerhedsdatabladet og derefter foretage en risikovurdering.

Læs mere