Bürkle GmbH – Bring din prøveudtagning til næste niveau

Avantor er din ekspert i prøveudtagning - vi hjælper dig med at finde løsninger til de mest forskellige applikationer og højeste krav. Optimer din prøveudtagning med vores prøvetagningsløsninger.

Når der udtages prøver, udtages en tilfældig test for den samlede mængde. Disse prøver tjener som grundlag for analysen vedrørende kvalitetssikring. Kun repræsentative og autentiske prøver kan pålideligt informere om kvaliteten, egenskaberne eller sammensætningen af et bestemt materiale.

Meget præcise materialeanalyser kan udføres med den mest 'opdaterede' teknologi. Denne teknologi er imidlertid ikke tilstrækkelig, hvis der opstår en fejl, når prøven udtages, og denne fejl fortsætter i alle faser af analysen med den konsekvens, at det endelige resultat af kvalitetskontrollen er forkert. Dette er grunden til, at prøveudtagning og brugen af passende prøvetagere er så afgørende. Bürkle tilbyder det mest omfattende udvalg af manuelle prøvetagere. Find ud af, hvilken prøvetager der er ideel til dine applikationer.

Prøveudtager til bulkvarer

Værktøjer til prøvetagning af bulkmaterialer. Find prøveudtagningsløsninger til de fineste pulvere, granulater eller store korn som majs eller nødder.

Udforsk mere

Prøveudtagere til tyktflydende materialer

Prøveudtagere til medium viskøse stoffer som olier, emulsioner, cremer, gylle og halvfaste materialer, såsom ost, smør, ler, sæbe, mv.

Udforsk mere

Prøvetagere til væsker

Prøveudstyr til udtagning af prøver fra mest forskellige containere og dybder, f.eks. fra små beholdere, op til store bassiner, tanke eller åbne vandløb.

Udforsk mere

Prøveudtagere dedikeret til farmaceut-industrien

Enestående overfladebetingelser og nem rengøring eller udstyr til engangsbrug? Vi tilbyder de mest forskelligartede løsninger.

Udforsk mere

Engangs-prøvetagere til de højeste standarder inden for prøveudtagning

Rengøring af prøveudtagere er en krævende, tidskrævende opgave, især når materialet er fedtet, stærkt klæbende eller giftigt. Engangsbrug er løsningen

Udforsk mere

Små prøvetagnings-værktøjer i rustfrit stål

Dette afsnit inkluderer et udvalg i rustfrit stål - fra pincetter til spatler - til prøvetagning eller behandling af prøver.

Udforsk mere

Is- og kødprøvetagere

Steriliserbare prøveudtagere i rustfrit stål, der oftest bruges i fødevareindustrien.

Udforsk mere

Jordprøver

Robuste samplere til forskellige typer jordprøver, f.eks. til prøveudtagning af enge, groft sand eller grus.

Udforsk mere

Prøvetagningstilbehør

Det rigtige tilbehør hjælper dig med at afrunde din prøveudtagningsproces. Dette kapitel viser et lille udvalg af nyttige værktøjer til at optimere din prøvetagning.

Udforsk mere

Ofte stillede spørgsmål

Ja, alle vores prøvetagere til engangsbrug er egnede til fødevarer. De overholder EU-fødevarekrav og FDA-bestemmelser.

Vi garanterer sterilitet i to år efter produktionen. Udløbsdatoen er påtrykt på hver enkelt pakning af de sterile artikler og prøvetagere og angives også med partinummeret, som består af produktionsdatoen og artikelnummeret.

Partinummeret er påtrykt på hver enkelt pakning af hver artikel og på kartonen, den ydre pakning.

Ja, vi yder fuld certificering til artiklerne til engangsbrug. Hvis du har spørgsmål til certifikater beder vi dig kontakte os på certificates@avantorsciences.com

For at finde en passende prøvetager skal du besvare de følgende spørgsmål:

 1. Hvilket middel skal der foretages prøver af?
 2. Hvad er midlets konsistens?
 3. Fra hvilken type beholder tages prøven?
 4. Hvilken volumen er påkrævet?
 5. Prøvetagningsteknik: Målprøve, prøve af alle lag eller prøve med flere mål?
 6. Prøvetagere til engangsbrug eller prøvetagere til genbrug: Skal prøvetageren være ren og steril? Er materialet, der skal tages prøver på, fedtet, stærkt klæbende eller giftigt? Er en simpel rengøring uden risici mulig for brugeren?

Derudover står vi naturligvis altid til rådighed, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning.

Prøvetagere skal være nemme og hurtige at rengøre. Det er derfor de er designet uden riller eller sprækker og med meget glatte overflader. Alle prøvetagere kan adskilles for en forenklet rengøring. Jo højere kravene er (til renhed, sterilitet, etc.), jo mere sandsynligt er det at de kun kan opfyldes ved at bruge prøvetagere til engangsbrug, som kan bortskaffes efter brugen.

Prøvetagning fra sække, bokse eller poser med lanser til prøvetagning er en gængs og tidsdokumenteret praksis. For at lukke de opstående huller anbefaler vi close-it kontrolforseglingerne, som er specialudviklet til dette formål. Mærkatet har en sandwich-lignende struktur (aluminium/papir) og forsegler beholderen hermetisk (fugtspærre). Bagsiden af mærkatet er coatet med en kraftig lim, der hæfter på næsten alle overflader - selv hvis overfladen er coatet med fint pulver, er en smule fugtig eller endda frossen. Til applikationer med fødevarer, medicinalvarer, kosmetik eller fødevaretilsætningsstoffer findes close-it food & pharma, som opfylder Eu-fødevarekrav og FDA-direktiver.

De vigtigste grunde til at bruge prøvetagere til engangsbrug er:

 1. De højeste krav (renhed, sterilitet, god fremstillingspraksis)
 2. Omkostnings- og tidsintensiv rengøring
 3. Hyppig prøveudtagning
 4. Høje revisionskrav
 5. Farlige/aggressive/giftige substanser

Ja, alle artikler til enkeltbrug fås også usterile i LaboPlast-version, som ikke steriliseres med fremstilles i renrum i klasse 7 (10.000).

Ja, der findes små artikler såsom øser, skeer, spatler, måleskeer, pincetter og skrabere i blå og sporbar blå (kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler) ud over hvid.

Øser, skeer og spatler til engangsbrug fås også fremstillet af øko-polyethylen i stedet for polystyren. Øko-polyethylen laves af bæredygtige råmaterialer, hvilket gør at man kan give afkald på fossile materialer. Det fører til CO2-besparelser og dermed en reduktion af drivhuseffekten.

Da vi er producent af prøvetagerne er det generelt muligt at lave brugertilpassede versioner af prøvetagerne - f.eks. i forskellig længde, andre størrelser, i forskellige farver eller andre ønskede egenskaber. Men det skal tjekkes individuelt afhængigt af prøvetageren og de ønskede ændringer.

Vors produkter produceres for det meste i Tyskland.

Nej, du skal tjekke den kemiske modstandsdygtighed på materialet af prøvetageren over for det specifikke kemikalie. Den kan ikke generaliseres. Det er vigtigt at tjekke den, da prøvetageren ellers reagerer med kemikaliet og kontaminerer både prøven og det udtagne materiale. For at undgå dette leverer vi en liste over kemisk modstandsdygtighed, hvor du kan tjekke den kemiske modstandsdygtighed på forskellige materialer over for diverse kemikalier.

I såkaldte renrum holdes koncentrationen af indeholdte partikler i luften så lav som mulig ved hjælp af passende arbejdsbeklædning, materialer og teknikker såvel som et særligt ventilationssystem. Den respektive renrumsklasse definerer det maksimale antal partikler med en tilsvarende størrelse, som må være til stede. For at overholde den specificerede renrumsklasse skal det faktiske antal partikler kontrolleres jævnligt. Således kan antallet af partikler på overfladen af prøvetageren holdes meget lavt. På den måde kan du være sikker på at prøvetagerne er meget rene og at du undgår en kontaminering. Repræsentative og autentiske prøver kan foretages og du opnår en pålidelig information om materialets kvalitet, egenskaber og sammensætning. Det gælder for alle prøvetagere til engangsbrug og værktøj, LaboPlast og SteriPlast - de usterile og de sterile, som herudover steriliseres i renrum efter produktionen.

I mange brancher findes der mange revisionskrav baseret på retningslinjer for god fremstillingspraksis. Ikke bare de anvendte værktøjer skal valideres som en del af revisioner, der finder sted jævnligt, men også planen for samt processen og metoden til rengøring. En validering af rengøringsprocessen og dermed en verificering af effektiviteten og reproducerbarheden af rengøringsproceduren er dog vanskelig og bekostelig. En validering kan endda til dels være umulig. Valideringen af rengøringsmetoden kan afskaffes helt, hvis man anvender prøvetagere til engangsbrug, da de bortskaffes efter brugen. For hver prøvetagning anvendes en ny prøvetager, som er garanteret ren. Man udelukker således (kryds-)kontaminering. Prøvetageren bortskaffes efter brugen og det er derfor ikke nødvendigt at rengøre og validere den.

Inden for nogle områder er brugen af prøvetagere og værktøjer til engangsbrug obligatorisk. Hvis man bruger skeer, øser eller spatlerkan man skifte til dem, der er lavet af øko-polyethylen, der fremstilles af vedvarende kilder og ikke-fossile råmaterialer for at bidrage til bæredygtighed og økologi. Alle artikler til engangsbrug kan genbruges, afhængigt af niveauet og typen af kontaminering. Det er nødvendigt at afveje indsatsen og affaldet, der skabes ved at rengøre prøvetagere til genbrug og indsatsen og affaldet, der skabes ved at bruge prøvetagere til engangsbrug.