Luftbåren desinfektion af renrum

Da luftbåren desinfektion ikke kan udføres, mens der er mennesker eller dyr til stede, foretages det normalt automatisk om natten og anvendes oftest til periodisk sporicid desinfektion snarere end daglig brug.

Ved luftbåren desinfektion anses maskinen og desinfektionsmidlet som et enkelt system og skal kvalificeres sammen, da parring af forskellige maskiner og desinfektionsmidler kan give upålidelige eller endda ineffektive resultater.

Der findes adskillige teknologier på markedet, med forskellige grader af kompleksitet, og som kræver meget forskellige økonomiske investeringer. Da vi mener, at slutbrugeren skal have kontrol over desinfektionen, foreslår vi kun systemer i prislejer, der gør, at slutbrugerne kan eje dem, og med en brugervenlighed, der betyder, at slutbrugerne selv kan betjene dem efter en kort oplæring.

Produktudvalg

Luftbåren desinfektion

Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...