Kritiske materialer

basan - VWR's renrumsafdeling er Entegris' officielle forsyningskanal-partner for Europa, den arabiske halvø og Nordafrika for udvalgte kunder.

Entegris tilbyder en bred vifte af produkter til oprensning, beskyttelse og transport af kritiske materialer, der anvendes ved forarbejdning og fremstilling af halvledere og andre højteknologiske industrier, fx remskiftere, enkelt-wafer-bakker, opbevaringsbeholdere, gasfiltre og gasrensere.

Kontakt os for et skræddersyet tilbud!

Filtrering

Til begrænsning af kontamination i væske-, luft- og gasprocesstrømme

Væskehåndtering

Løsninger til specielle krav såsom høje temperaturer, lækagefri ydelse, højt flow, reducerede pladskrav, præcis styring og måling af procesvæsker.

Håndtering af IC-enheder

Beskyttende håndteringssystemer omfatter bakker til løse chips, vandret forsendelsesemballage til færdige wafers samt filmrammeprodukter til sikring af integriteten af værdifulde mikroelektroniske enheder.

Oprensning

Produkter til forbedring af procesudbyttet på daglig basis for kunder, der bruger oprensningsmetoder.

Håndtering af wafers/reticles

Det rette valg af forudsigelige, pålidelige og innovative løsninger til håndtering af wafers og reticles.