Rengøringsmidler, desinfektionsmidler og håndplejeprodukter

For at opfylde kravene i alle renrum hvad angår desinfektion, rengøring og hygiejne, anbefaler basan en bred vifte af løsninger, der er tilpasset til de enkelte opgaver.

Vores produkter er nøje udvalgt af vores uddannede medarbejdere til at passe til dine specifikke behov, så du kan forbedre dine dekontaminationsprocessers effektivitet, pålidelighed og reproducerbarhed, i overensstemmelse med de relevante normer og standarder.

For at hjælpe dig med at overholde lovmæssige krav og branchestandarder har alle vores rengørings- og desinfektionsmidler til renrum følgende karakteristika:

  • Standardiserede formuleringer, så du kan bruge den samme vare på alle lokationer i Europa
  • Beskyttede formuleringer, der sikrer, at du ikke behøver at validere produktet igen, medmindre der er tale om force majeure
  • Fremstillet i henhold til GMP-standarder, med fuld batch-sporbarhed
  • Rengøringsmidlerne er i overensstemmelse med REACH og EF-forordning 648/2004
  • Desinfektionsmidlerne er testet i henhold til de relevante europæiske standarder for biocidholdig aktivitet
  • Fuld teknisk dokumentation

Overflader - sterile

Vores desinfektions- og rengøringsmidler er produceret under streng overholdelse af standarderne fra GMP for at imødekomme de strenge krav til sterile forarbejdningsanlæg.

Overflade og CIP - ikke-sterile

Vi tilbyder et bredt udvalg af ikke-sterile rengørings- og desinfektionsmidler til overflader i renrum og CIP-systemer (Cleaning-In-Place).

Til hud og hænder

Forskellige mærker af produkter til vask og desinfektion af hænderne samt hudplejeprodukter for bedre hygiejne. Fjerner krydskontamination og reducerer helbredsproblemer.