Rengøringssystemer til renrum

Illustration af "Syndernes cirkel":

Kemi
Først indledes rengøringsprocessen ved hjælp af de af aktive indholdsstoffer i rengøringsmidlet. De aktive indholdsstoffer sikrer, at bindingskræfterne neutraliseres, så løse kontaminanter samt bundne kontaminanter kan fjernes. Vandindholdet fungerer i denne henseende som transportørstof til transport af kontaminanterne.

Tid
Denne faktor repræsenterer perioden mellem påføring af rengøringsmiddel eller ilægning i rensebadet og det tidspunkt, hvor emnerne tages op af det nu snavsede rensebad. I renrum kan denne faktor stort set ignoreres, fordi der på den ene side kan forventes meget mindre snavs i forhold til industrielle gulve, og på den anden side anvendes aftørring med en våd klud ofte til rengøring, baseret på overfladens tilstand.

Temperatur
Visse typer kontamination kan løses mere effektivt med varmt vand end med koldt vand.

Mekanik
Ved hjælp af optimal mekanisk påvirkning er det muligt at reducere opstartstiden og dermed fremskynde rengøringsprocessen. Denne faktor kan ignoreres på grund af den "lave" kontamination. Der anvendes kun manuelt fastgjort mekanisk påvirkning i aftørringsprocessen for at holde eventuel partikeldannelse eller turbulens på et så lavt niveau som muligt.

Spandesystemer – rustfrit stål

Enkelt- og dobbeltspandssystemer fremstillet i rustfrit stål. Tilbehør kan autoklaveres fuldt ud. Moppe og moppeholder fås.

Spandesystemer - plast

Spandesystemer med en eller to spande fremstillet af robust højkvalitetsplast (polypropylen).

Moppesystemer

For eksempel isolatorværktøjer, moppeovertræk, over/under-harmonikahåndtag, gardinrensere.

Affaldsbeholdere

Hånd- eller fodbetjente modeller i rustfrit stål.