Undgå kontaminering i laboratoriet og på dit mikrosite til fødevare- og drikkevareproduktion

For hvert trin i din fødevare- og drikkevare proces, uanset om det er opbevaring, produktion, prøvetagning eller analyse, er det meget vigtigt at undgå kontaminering for at garantere et produkt, der er sikkert til indtagelse.

Du kan undgå kontaminering ved at kombinere flere forskellige kontrolmekanismer:

  • Overvågning af de følgende parametre i produktionsmiljøet: Temperatur, fugtighed, mikrobiel luftkontaminering, mikrobiel overfladekontaminering
  • Rengøring af produktionsområder og kvalitetskontrollaboratorier med effektive rengøringsmidler uden restkoncentrationer
  • Desinfektion efter rengøring med et desinfektionsmiddel efter eget valg
  • Testning for restkoncentrationsniveauer af desinfektionsmidler på overflader efter desinfektion
  • Effektive steriliseringsprocedurer

Overvågning af produktionsområder

For at undgå kontaminering i et produktionsområde, skal visse nøgleparametre overvåges, såsom temperatur, fugtighed, luftbårne kontaminanter, etc.

Rengøringsmidler og overfladerengøringsmidler

Rengør dit laboratorie fra top til tå med disse økologiske rengøringsmidler uden restkoncentrationer.

Reagenser til desinfektion

Denatureret ethanol, hydrogenperoxid, pereddikesyre, klorforbindelser, etc. Et desinfektionsmiddel efter dit eget valg!

Strips til testning af restkoncentrationsniveauer af desinfektionsmidler

Test for restkoncentrationsniveauer af desinfektionsmidler såsom hydrogenperoxid og pereddikesyre, så du er sikker på at dine overflader er sikre, når du skal starte en ny proces.

Sterilisering

Autoklaver, steriliseringsindikatorer, affaldsposer, lugtfjernere, autoklave, folie-dispensere. Vælg det produkt du skal bruge til din steriliseringsproces.

Miele desinfektionsopvaskemaskiner til laboratorieglasvarer

Med sine laboratorieopvaskemaskiner, særlige genbehandlingsprocedurer og perfekt koordinerede tilbehør tilbyder Miele Professional omfattende systemløsninger til genbehandling af forskellige typer af laboratorieglasvarer til brug i analytiske eksperimente