Temperaturkortlægning

Mærkeuafhængig temperatur-, fugtigheds- og CO2-måling af temperaturudstyr

Temperaturkortlægning eller termisk kortlægning er en service, som er dedikeret til alt temperaturudstyr, der skal være i overensstemmelse med regler fra f.eks. FDA og GMP/GLP. VWR tilbyder vores kunder en service, som er egnet til alle temperaturstyrede miljøer.

Vi dækker kryogene miljøer, ovne og CO2-inkubatorer, hvor vi også kan måle fugtighed og CO2. Det fulde udvalg af temperaturstyrede miljøer, som vi kan validere:


• PCR-cyklere
• Inkubatorer
• Køleskabe
• Frysere og ultralavtemperaturfrysere
• Lagre
• Kolde lagre
• Autoklave
• Plasmafrysere
• Ovne
• Stabilitetslokaler
• Speditørlagre

På grund af det brede udvalg af temperaturstyret udstyr i de fleste laboratorier findes mange forskellige valideringsprotokoller, rapporter og valideringsudbydere. Da vi leverer vores temperaturkortlægning som en mærkeuafhængig service, kan vi tilbyde en harmoniseret tilgang og standardisering af protokoller og rapporter.  

Kontakt vores administration for mere information.