IQ/OQ/PQ

Mærkeuafhængig godkendelsesservice, så du kan overholde standarderne

Vores IQ-, OQ- og PQ-godkendelses- og valideringsservices er med at overholde FDA-, GMP/GLP-, European Pharmacopoeia- eller ISO-standarderne. Denne service sikrer, at udstyret overholder de tilsigtede specifikationer.
Som en uafhængig partner kan vi sikre, at alle valideringstest udføres af professionelle teknikkere, som ikke påvirkes af valideringens resultat. Vores godkendelsesprotokoller er leverandørbaserede, eller angivet i henhold til dit overensstemmelsesniveau. Det betyder, at vi giver dig tilpassede protokoller, såvel leverandørens standardprotokol.

For udstyr der allerede er i brug, tilbyder vi også en retrospektiv godkendelsesservice. Ved denne service udfører vi kun ydelsesgodkendelsen, og dokumenterer den i en godkendelsesrapport, som sikrer, at dette udstyr er i overensstemmelse med reglerne.

Vi tilbyder vores godkendelses-/valideringsservice til:

 • Stabilitetskamre
 • CO2-inkubatorer
 • Frysere
 • Køleskabe
 • HPLC-instrumenter
 • Autoklaver
 • LAF Bænke og stinkskabe
 • Centrifuger
 • Vægte
 • Ovne
 • Elektroniske pipetter
 • Samt andet udstyr.....