Autoklavering af plastflasker

Af DWK Life Sciences

autoclave-plasticware

Diverse gængse laboratorieprocesser kræver brug af en steril beholder. Men hvis du anvender plastvarer til laboratorier er det vigtigt at overveje flere faktorer, før beholdere anbringes i en autoklave.

Her er seks spørgsmål, du bør stille dig selv, før du autoklaverer plastflasker for at sikre at processen udføres sikkert og effektivt.

Er din plastflaske egnet til autoklavering?

Mens der findes plastpolymerer, der er egnede til autoklavering, findes der andre, som ikke er. For eksempel bør du ikke autoklavere flasker lavet af enten polyethylen med lav densitet (LDPE) eller polyethylen med høj densitet (HDPE). Disse polymerer har et smalt temperaturinterval mellem -50 til +80°C ved LDPE, og mens HDPE byder på et bredere interval mellem 100 til +120°C, er det stadig under de 121°C, der oftest bruges til autoklavering. Andre polymerer, der ikke er egnede til autoklavering, omfatter polymethylmethacrylat, akryl (PMMA), polystyren (PS) og polyvinylchlorid (PVC), igen på grund af deres smalle temperaturintervaller.

Det er dog sikkert at autoklavere plastflasker lavet af polypropylen (PP), polytetrafluorethylen (PTFE), polyfluoroalkoxy (PFA), polymethylpenten (ofte forkortet PMP eller TPX) og polycarbonat (PC), da disse polymerer er stabile ved høje temperaturer.

Er plastflasken rengjort på forhånd?

Før du anbringer flasken i autoklaven, er det vigtigt at sikre at beholderen er rengjort. Det vil hindre enhver kontaminant substans i at brænde fast på overfladen af plastflasken under processen.

Er lågene løsnet helt?

Før du autoklaverer plastflasker i dit laboratorie, er det afgørende at lågene er fjernet helt. Selv et løst påskruet låg kan medføre at der dannes et vakuum inde i flasken under autoklaveringen. Dette vil få plastflasken til at kollapse og blive forvredet, så den ikke længere kan bruges. I stedet skal du fjerne låget helt fra selve flasken før den anbringes i autoklaven. En tilgang, der bruges ofte, er at tape låget til siden af flaskehalsen med autoklave-tape. Det hjælper også med at sikre at man har det rigtige låg til den rigtige flaske sammen under processen.

Er der plads til at damp kan cirkulere i autoklaven?

Du bør undgå at stable for meget i en autoklave, da det vil hindre dampen i at cirkulere effektivt mellem emnerne, og da det kan forringe steriliseringsprocessen. I stedet skal du sikre at der er masser af plads mellem emnerne. Dette er især vigtigt, når man autoklaverer plastvarer. Plastpolymerer overfører varme langsommere end glas eller metal og kan være længere tid om at opnå steriliseringstemperaturer, så at sikre at damp kan cirkulere frit inde i autoklaven er endnu mere vigtigt.

Har du valideret din autoklave?

Mens standardtemperaturen på autoklaver er 121°C, er det afgørende jævnligt at kalibrere din autoklave for at sikre at den synlige, viste temperatur er korrekt. Det er også vigtigt at tjekke de specifikke instruktioner, der er tilknyttet til din maskine, for at fastsætte cyklustider.

Er steriliseringen opnået?

På grund af de langsommere egenskaber for varmeoverførsel på plast, er det vigtigt at sikre at steriliseringen er opnået korrekt. Før du autoklaverer plastflasker, tilrådes det at bruge en form for indikator til at demonstrere at den korrekte temperatur er opnået konsistent. En brug af autoklave-tape eller andre former for fysiske indikatorer - hvoraf mange synligt ændrer udseende eller farve efter eksponering over for de temperaturer, der er forbundet med laboratoriesterilisering - kan give klarhed over hvorvidt processen har fungeret.