Sikker autoklavering af glasflasker

Af DWK Life Sciences

En autoklave er specialiseret udstyr, designet til at levere en fysisk metode til desinfektion og sterilisering. Processen opnås ved at bruge en kombination af damp, højtryk og tid. Damp er bemærkelsesværdigt effektivt til at overføre termisk energi (sammenlignet med tør luft) og kan sterilisere en last ved 121 °C på bare 15 minutter.

Hovedparten af glasflasker til laboratorier er velegnede til autoklavering. Det er dog vigtigt at bemærke nogle vigtige forskelle mellem typerne af de anvendte glasprodukter i laboratoriet såvel som de bedste praksisser, når man udfører en autoklaveringscyklus.

I denne artikel besvarer vi nogle almindelige spørgsmål med gode råd, der vil gøre det muligt for dig at autoklavere glasflasker på en sikker måde.

1) Er det sikkert at autoklavere alle typer af glasflasker til laboratorier?

Før autoklavering af laboratorieflasker er det vigtigt at tage hensyn til egnetheden af forskellige glas- og flasketyper. Glasflasker af borsilikat er sikre at autoklavere, da materialet har en meget stor bestandighed over for termisk chok. Der er en meget større risiko for brud, når man autoklaverer glasflasker af natronkalk eller flintglas, og mens det stadig er muligt at autoklavere flasker af denne type, har materialet ikke den samme sikkerhedsmargin.

Plastbeklædte laboratorieflasker kan også autoklaveres sikkert, dog er beklædningsmaterialet udsat for hydrolyse af damp under autoklaveringsprocessen, hvilket betyder at de typisk er i stand til at modstå færre autoklaveringscyklusser end glasflasker, der ikke er beklædte.

Du bør typisk ikke fylde glasbeholdere ud over 75 procent af den nominelle kapacitet, da dette giver mulighed for væskeudvidelse og mulig opskumning, og dermed hindrer et overløb. Dog afhænger en sikker påfyldning også af væskens natur. Glasflasker, der indeholder vand eller vandholdige buffere, kan påfyldes til beholderens linje for nominel påfyldning. Flasker, der bruges til at sterilisere agarbaserede midler, bør derimod kun påfyldes til 50 % af beholderkapaciteten.

2) Hvordan bør man læsse laboratorieflasker i autoklaven?

Først og fremmest tilrådes det at bære personligt beskyttelsesudstyr, når man betjener en autoklave. Det bør typisk omfatte fuld øjen-/ansigtsbeskyttelse, sko med lukket tå samt varmebestandige handsker til at fjerne emner, især varme glasvarer.

Undgå at stable for meget i autoklaven, så det er muligt for dampen at cirkulere for en effektiv steriliseringsproces. Det tilrådes også at sikre at flasker er rengjort før de anbringes i en autoklave. Det vil hindre enhver kontaminant substans i at brænde fast på væggene af glasflasken.

Store tunge flasker, såsom 20 l-flasker, bør også indeholde en lille mængde destilleret vand (WFI eller renset) for at hjælpe med at generere damp, når de steriliseres tørt (tomme) i en autoklave.

3) Hvordan skal glasflasker med skruelåg dampsteriliseres?

Når man steriliserer eller autoklaverer flasker, skal skruelåget sidde løst på med maksimalt en omdrejning. I en lukket beholder vil indholdet ekspandere og medføre en stor trykdifference (over 4 bar absolut), hvilket kan resultere i en fejl med eksplosion. Endvidere kan låg, der ikke er tilstrækkeligt skruet af, danne et vakuum i flasken under kølingen. Hvis flasker ikke udluftes korrekt, kan væsken inden i ikke koge under genkølingen, og vil derfor forblive overophedet i et forlænget tidsrum. Beholdere med overophedede væsker må aldrig forsegles eller flyttes. Hvis låget sidder løst (1/2 omdrejning) er der ingen trykdifference mellem dampen inde i autoklaven og flaskens inderside.

Flasker kan autoklaveres sikkert med forseglede låg, hvis dampautoklaven har en understøttende trykkompensering.

I almindelige autoklaver (uden trykkompensering), er et låg med udluftningsmembran en mere sikker og bekvem option. En tovejs trykudligning finder sted gennem 0.2 micron ePTFE-membranen, mens det gør det muligt at have låget tæt lukket for at reducere risikoen for kontaminering efter at autoklaveprocessen er gennemført. Låg med udluftningsmembran bør ikke bruges med flasker, på mere end 3500 ml.

Til en god fremstillingspraksis, medicinske applikationer eller til flasker der er lig med eller større end 5 liter, vil brugen af et låg med en konnektor med enkelt port monteret med et sterilt udluftningsfilter være en mere egnet option end lågene med membran. For eksempel kan et GL 45 låg af rustfrit stål med enkelt port bruges med en valideret 0.2 micron 50mm skive med steril luft af pharmakvalitet eller et kapselfilter. Denne option anbefales især til større flasker på over 2 liter.

4) Skal jeg tildække toppen af flaskerne med aluminiumsfolie før autoklavering?

Det er en almindelig praksis i mange forskningslaboratorier, men at lægge folie over mundingen på glasbeholdere reducerer sandsynligheden for at disse emner steriliseres korrekt til at starte med. Folien skal sættes løst på for at lade dampen trænge ud, og yder således ingen beskyttelse mod kontaminering efter sterilisering.

5) Hvor længe bør autoklavecyklussen vare?

Dampsterilisering anbefales ved + 121, 126 or + 134 °C, afhængigt af applikationen. For vejledning anfører den britiske standard BS EN 285:1997 8.3.1: "Holdetiden må ikke være mindre end 15 min, 10 min og 3 min for steriliseringstemperaturer på henholdsvis 121 °C, 126 °C og 134 °C."

Det er god praksis at bruge enten en biologisk eller kemisk indikator til at bekræfte at autoklaven fungerer korrekt. Hvis en af indikatorerne svigter skal autoklaven undersøges, så man kan identificere og afhjælpe problemet. Det er også yderst vigtigt at gen-autoklavere lasten, når problemet er afhjulpet, for at sikre steriliteten.

Tape til autoklaver kan anbringes på emner, med mærker på tapen, der bliver synlige, når en kritisk temperatur er nået. Ulig andre metoder, såsom biologiske indikatorer, bekræfter tape til autoklaver dog ikke en sterilisering. I stedet kan den bruges til at identificere autoklaverede og ikke-autoklaverede emner.

Til sidst, når du tømmer autoklaven, skal du sørge for at træde til siden, så du holder ansigtet og kroppen på afstand af lågen og dampen. Det tilrådes også om muligt at åbne lågen og vente ti minutter, så emnerne kan køle af. Lad altid autoklaverede emner afkøle til rumtemperatur før de transporteres.

6) Hvor ofte kan laboratorieflasker autoklaveres?

Antallet af autoklavecyklusser, som et produkt kan gennemgå, afhænger af den type glasflaske der autoklaveres, hvor flasker af natronkalk og plastbeklædte flasker kan modstå færre autoklavecyklusser end laboratorieflasker af borsilikat 3.3, der ikke er beklædt.

På trods af borsilikat 3.3’s fremragende modstand mod termisk chok, kan disse flasker blive beskadiget og blive uegnede til autoklavering hen over tid. Dette skyldes at det meste af den elastiske styrke i borsilikatglas afhænger af tilstanden på glassets overflade, og hvis det ridses, endda bare mikroskopisk, reduceres styrken i betydelig grad. Så, mens flasker med en overflade, der ikke er ridset, vil overleve gentagne trykcyklusser på sikker vis, vil ældre flasker måske ikke.

Det er desværre umuligt at forudsige hvornår en ældre flaske måske vil gå i stykker. DWK Life Sciences anbefaler derfor at artiklerne udskiftes med jævne mellemrum, og at hver enkelt artikel inspiceres visuelt og grundigt før brugen for evt. tegn på ridser, krakeleringer eller andre defekter. Hvis disse konstateres, skal produktet omgående fjernes fra drift og bortskaffes.