Analyse til mikrobiologiske test

Ved mikrobiologisk testning er du klar til at identificere mikroorganismerne i prøven efter dyrkningstrinnet. Se vores udvalg af standardanalyser eller hurtigtests.

Mikrobiel identifikation

Fra enkle manuelle teknikker, såsom petrifilm og testsæt til hurtig identifikation, til mikroskoper og automatiske kolonitællere; alt til mikrobiologisk analyse af din prøve.

Sekventeringsbaseret mikrobiel identifikation og karakterisering

Identificer og karakteriser mikroorganismer fuldt ud fra dyrkning eller blandede metagenomiske prøver med billig, nanopore-sekventering i realtid.

Hurtigtests

Når tiden er vigtig. Overvågning af mikroorganismer og patogener i klinisk diagnostik eller udførelse af QC i mad- og drikkevareproduktion - at få pålidelig, entydig data på kortest mulig tid, er af største betydning. Anvendelse af sofistikeret molekylærbiologi og biokemiske teknikker hjælper dig med at få succes.