Luftanalyseapplikationer

Find den rigtige luftovervågningsmetode og materialer til detektion og kvantificering af forskellige forurenende stoffer og partikler til mange industrielle anvendelser. Merck tilbyder luftprøvetagningsprodukter til ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) og europæiske metoder. Luftovervågningsprodukter inkluderer produkter til aktiv, passiv og hel luftprøvetagning.

Aktiv prøvetagning udføres ved at trække luft gennem en type adsorberende medier såsom et ORBO-rør, et termisk rør, et filter eller en impinger ved hjælp af en luftpumpe.

Passiv prøvetagning opnås, når forurenet luft trænger ind i enheden ved at diffundere på det adsorberende medium inde i enheden.

En hel luftprøve opsamles, når luften trækkes ind i en slags beholder. Ud over dine mediebehov tilbyder Merck en omfattende liste over kemiske referencestandarder.

Nogle eksempler på luftanalyseanvendelser