Overholdelse og certificering

Vores virksomhed er certificeret inden for adskillige ISO-standarder relateret til kvalitet, miljø såvel som sundhed og sikkerhed.

Disse certificeringer udgør en del af vores forpligtelse til de højeste kvalitetsstandarder og en konstant forbedring af kvaliteten. De er fundamentet for den værdi vi leverer til vores kunder gennem alle de processer, programmer, produkter og løsninger vi tilbyder. Dette sikrer at alle vores administrationssystemer, produktionsprocesser, services og dokumenterede procedurer opfylder samtlige krav til global standardisering og kvalitetssikring.

Gå til avantorsciences.com for en komplet liste over alle ISO-certifikater for Kvalitetsstyringssystemer.

ISO 9001

ISO 9001-certificeringen er baseret på principper inden for kvalitetsstyringssystemer, der omfatter et stærkt kundefokus, involvering fra topledelse, standardiserede tilgange og en konstant forbedringsproces. Dette er den globale standard for kvalitetsstyringssystemer, der sikrer at kunder konsekvent modtager kvalitetsprodukter og -services.

ISO 45001

ISO 45001 specificerer krav til et administrationssystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OH&S), og giver vejledning til brugen af denne, for at gøre det muligt for organisationer at tilbyde sunde og sikre arbejdspladser ved at hindre arbejdsrelaterede ulykker og dårligt helbred, såvel som ved proaktivt at forbedre virksomhedens performance inden for OH&S. Vores afdelinger verden rundt anvender denne standard som en rygrad, der understøtter et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

ISO 14001

ISO 14001 specificerer kravene til et miljøstyringssystem, som en organisaiton kan bruge til at forbedre sin miljømæssige performance. ISO 14001 er beregnet til brug af organisationer, der gerne vil administrere sit miljøansvar på en systematisk måde, som bidrager til den miljømæssige, bærende kraft i bæredygtighed.
Vores virksomhed har mange initiativer rundt omkring i verden for at administrere vores miljøansvar: Eksempler kunne være reduktion og genbrug af affald eller reduktion af vand, brændstof og energiforbrug.

ISO 13485

The ISO 13485-standarden specificerer kravene til et omfattende kvalitetsstyringssystem til hele livscyklussen for bl.a. produktion, salg og leverancer af medicinsk udstyr og in vitro diagnostik.

ISO 17025

ISO/IEC 17025 specificerer de generelle krav til kompetence, uvildighed og en konsekvent drift af test- og kalibreringslaboratorier.

ISO17034

ISO 17034 specificerer generelle krav til kompetence og en konsekvent drift hos producenter af referencemateriale. Den er beregnet til anvendelse som en del af de generelle kvalitetssikringsprocedurer hos producenter af referencemateriale.

Se venligst listen over ISO-certifikater og kontaktoplysninger for dit land nedenfor.

Hvis du har yderligere spørgsmål om vores kvalitetspolitik, er du velkommen til at kontakte:

Anna Fredriksson Kinnander
Nordic Quality Manager
anna.kinnander@avantorsciences.com


Hvis du har yderligere spørgsmål om vores miljø-, sundheds-, eller sikkerhedpolitik, er du velkommen til at kontakte: 

Rudy Hengeveld 
EHSS&S Manager Nordics & the Netherlands
rudy.hengeveld@avantorsciences.com