HPLC Testudstyr


Når forskere afdækker videnskabelige fremskridt ved brug af analytisk kemi, er det afgørende at have det rette udstyr for sikre resultater. HPLC testing kræver specialudstyr de rer konformt med din analyt. For at afgøre det nødvendige kemiske udstyr for dit analytiske laboratorie, skal du først fastlægge din metodik baseret på sammensætningen af din prøve. HPLC teknikker kan tilpasses til dine specifikke behov, og med en grundig forståelse af kromatografi kan du udvikle et driftssikkert workflow.

Højtydende væskekromatografi (HPLC) er en nyttig analytisk teknik for kemiske forbindelser som små molekyler og biopolymerer. Denne teknik involverer studie af en prøve der er opløst i en opløsning, der herefter er injiceret i en kolonne indeholdende resin der vil reagere med prøven. Denne interaktion reducerer hastigheden på prøvens bevægelse gennem kolonnen, når den påvises. Data er udledt af timing af hastigheden på prøvens bevægelse og intensiteten af påvisning af prøven.

Læs mere om, hvad HPLC kan bruges til, besøg vore side for kromatografiløsninger. Avantor tilbyder et omfattende sortiment af ressourcer og produkter der opfylder dine behov.

Højtydende væskekromatografi

Simpelt udtrykt, er højtydende væskekromatografi baseret på princippet om at individuelle forbindelser reagerer sig forskelligt i vand. HPLC separerer og renser forbindelser efter deres polaritet, eller deres hydrofobe/hydrofile egenskaber.

Der findes to typer af kromatografi; normal fase og omvendt fase. Forskellige resinkompositioner i kolonnen fastlægger typen af kromatografi der benyttes og hvilke molekyler der separeres.

Normal fase

Ved denne metode fyldes kolonnen med polar silicium partikler og ikke-polar buffer. Når prøven er injiceret, vil polare partikler forbinde til silicium, og udvise en længere tilbageholdelse end ikke-polære molekyler.

Omvendt fase

Kolonnen er fyldt med hydrofobe partikler med en polar buffer når der udføres omvendt fase kromatografi. De hydroskope molekyler forbinder sig længere til resin og kan påvises nemmere.

Brug af kemikalier til prøveforberedelse på laboratoriet

Der er tre primære processer ved opsætning af en prøve for HPLC testing: opløsning, centrifugering og filtrering. Hvert trin kræver forskellige kemikalier der ved korrekt planlægning kan minimere udgifterne og optimere din protokol. Det er afgørende at vælge de rette kemikalier til prøveforberedelse, da det kan hjælpe til at spare tid, penge og ressourcer på laboratoriet.

Fortynding

Nøglen til korrekt opløsning af en prøve afgør hvilke kemikalier der fungerer bedst for den metabolit du er interesseret i. En opløsning kan understøtte en kemisk klasse men miste eller reducere en anden klasse. Vand og andre opløsningsmidler er normalt valgt ud fra dette. Organiske opløsningsmidler, for eksempel, som metanol eller acetonitril anvendes til at nedbryde proteiner samtidig og udtrække små molekyler.

Centrifugering

Dette trin kan hjælpe til at bevare dit testudstyr ved beskyttelse af dine prøvers kvalitet under filtrering. Centrifugering fungerer ved at føre suspenderede partikler til bunden af prøverøret, med en kraftig rystning for blanding af opløsningen .

Det anbefales, at blande en prøve i 5 minutter ved maksimal hastighed ved hjælp af en bordcentrifuge. Dette vil minimere affaldet ved indhentning af filtrerede prøver og reducere brugen af kostbare filtreringsprodukter der ofte kræver længere filtreringstid. Selv om centrifugeringen ikke kræver yderligere kemikalier, reducerer den markant mængderne i de efterfølgende trin.

Filtrering

Et analytisk laboratorie arbejder sig gennem flere hundrede prøver hver uge og kræver hurtige og nøjagtige resultater. Denne balance mellem hastighed og kvalitet er kraftigt påvirket af filtreringsteknikkerne.

Filtrering er vigtig for korrekt HPLC prøveforberedelse af to hovedårsager: beskyttelse af pumpen mod partikler i opløsningen og forebyggelse af partiklers tilstopning og skade på HPLC kolonnen.

Brug af brugsklare og filtrerede opløsningsmidler kan minimere potentialet for kontaminering via opløsningsmiddel. Dette renhedsniveau hjælper til at reducere den påkrævede vedligeholdelse af udstyret. Tilføjelse af et filtreringstrin inden loading af prøve i kolonnen eller på tidspunktet for prøvetagningen kan reducere fejl grundet kontaminering og beskytte udstyret langsigtet mod slitage.

Valg af kemikalier til HPLC prøveforberedelse

Ved etablering af en effektiv teknik for HPLC prøveforberedelse er det afgørende at finde produkter der er rene og har de nødvendige reaktioner med dine målforbindelser.

Opløsningsmidler som acetonitril, metanol og vand anvendes ofte i prøveforberedelse, med henblik på filtrering. Nogle af de bedste opløsningsmidler for HPLC analyse er kvalitetskontrolleret for UV transparens for at understøtte en optimal følsomhed og er renset for metalliske urenheder der ofte påvirker biologisk effektivitet i din prøve.

Brug af de korrekte filtreringskemikalier vil forbedre hastigheden for testing og ofte eliminere yderligere udstyr og ressourcer der anvendes til yderligere filtrering af en prøve der kan være udsat for kontaminering.

Valg af opløsningsmidler for at undgå kontaminering

Valg af rette kemiske opløsninger kan være nøglen til undgåelse af kontaminanter i din HPLC prøve der vil forvrænge testresultater og skade dit udstyr. Ekstrakter er forbindelser der frigives af en komponent, som en filtermembran, der er i kontakt med prøveopløsningen. Mængden af ekstrakter varierer efter opløsningens modstand mod komponenten, samt anvendt temperatur og tryk.

Ekstrakter kan påvirke nøjagtigheden af HPLC ved at påvirke analysen, hvis de registreres ved downstream analytisk metode. Disse forbindelser medfører datastøj, og reducerer den overordnede kvalitet af data. Dette kan være specielt problematisk når målanalyt har samme retentionstid som ekstrakt.

Sikring af filtreringsmembranens høje kemiske kompatibilitet med opløsningsmidler i mobile fase kan reducere ekstrakter markant.

Polytetrafluoroethylen (PTFE), polyvinyliden difluorid (PVDF), og regenerativ cellulose (RC) membraner er populære valg da de er yderst kompatible med opløsningsmidler for mobile fase. Renset vand, acetonitril og metanol er alle populære valg af opløsningsmidler.

En anden metode til forebyggelse af kontaminering er at reducere variationen af materialer på tværs af laboratoriet. Standardisering af to membrantyper og brug af disse i diverse formater vil understøtte konsistensen på laboratoriet.

Du kan også benytte samme membranmateriale i membrancirkler for filtrering i mobil fase, sprøjtefiltre for manuel forberedelse, og sprøjtefri filtre for automatisk filtrering. Dette vil medføre en reduktion af nødvendige lagerførte forbrugsvarer ─ minimere pladsbehovet og besværet ved indkøb af et stort antal forbrugsvarer.

Få mere at vide om HPLC udstyr og alle analytiske testressourcer gennem Avantor®.

Konklusion

Indkøb af HPLC kemisk udstyr for behandling i stor skala eller avanceret forskning skal være enkelt. Avantor® leverer højkvalitetsprodukter og ressourceværktøjer der hjælper dig til succes i din laboratorieproces.

Korrekt håndtering af laboratoriekemikalier for HPLC er også en vigtig overvejelse ved søgning af udstyr og fastholdelse af kvalitetsstyring. For yderligere information om håndteirng af gængse laboratoriekemikalier, besøg vores side for Laboratoriekemikalier og deres anvendelse.

For alle dine behov for kemisk udstyr, dækker Avantor® dine behov.