Ansell Guardian

Ansell Guardian er vores tjeneste, der hjælper virksomheder med at vælge den rigtige løsning til personlig beskyttelsesudstyr for at forbedre deres sikkerhed, produktivitet og omkostningsydelse. 

  • Vi leverer anbefalinger om bedste praksis for at optimere PPE-dispensering, forbedre en virksomheds produktion og eliminere affald, hvilket fører til øget samlet produktivitet.
  • Vi tilbyder personaliserede risikostyringsløsninger til industrielle og kemiske miljøer samt datadrevne anbefalinger, der fører til forbedret arbejdstageres sikkerhed og væsentligt reducerede skader.
  • Vi implementerer forbedringer af forretningsresultater, der resulterer i lavere samlede omkostninger.

Se vores videoer

     
Ansell Guardian